Fala mare cu cheltuială se ține! Primăria Cluj-Napoca achiziționează servicii de publicitate media de 100 000 de lei

Fiindcă fala mare cu cheltuială se ține, Primăria Cluj-Napoca achiziționează servicii de publicitate media în valoare de 100 000 de lei. Prin aceste servicii, primarul Emil Boc va putea transmite electoratului ultimele realizări: proiecte inaugurate la stadiul de 98%, metrouri la stadiul de SF, inițiative ”smart” de care prea puțini beneficiază, știri cu cele mai recente topuri în care Clujul este „fruncea”.

Potrivit site-ului municipalității, în data de 11 octombrie 2021, Primăria Cluj-Napoca a inițiat o achiziție publică pentru „servicii de publicitate media” pentru suma de 100 000 de lei. Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent este de: 62.500 lei fără TVA. Criteriul de atribuire, conform documentației, este „prețul cel mai scăzut”, iar finanțarea se va realiza din fonduri bugetare.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante sunt: primar - EMIL BOC; președinte cu drept de vot al comisiei de evaluare: IULIA-MARIA PERȘA. Membrii comisiei de evaluare sunt: VASILE-CĂLIN CIOBAN, SIMINA SALAGEAN, IOAN BOGDAN, MIRELA-CORINA BĂLAN. Președinte de rezervă este CĂLIN FORNA, iar membri de rezervă: ALEXANDRA AUGUSTIN, RAMONA GABOR, ȘTEFANIA MADARAS, DIANA HUZA .

Procedura este în desfășurare pe SEAP, data limită de depunere a ofertelor fiind 25 octombrie.

În secțiunea „capacitatea tehnică și profesională” de pe SEAP se precizează, drept condiții: „Prestarea de servicii similare celor prevăzute în caietul de sarcini duse la bun sfârşit, la nivelul ultimilor 3 ani, în valoare cumulată de minim 60.000 lei fără TVA. Cerința minimă se va îndeplini la nivelul a maxim 3 contracte. Prin servicii duse la bun sfârșit se va înțelege servicii recepționate total/parția l- cu condiția ca acestea să fi putut fi utilizate de beneficiar ca rezultat independent.”

Caietul de sarcini stipulează:

„Ofertanţii vor depune oferte pentru toate serviciile de publicitate solicitate. Acordul cadru pentru servicii de publicitate se va atribui unui singur ofertant pentru toate serviciile care se doresc achiziționate.”

Potrivit anexei documentelor de atribuire, ce prevede cantitățile minime și maxime din acordul-cadru, publicitatea se va realiza în cotidiene locale și naționale, în publicații online, și va cuprinde și difuzări radio:

Adauga comentariu