Parcul Poligon din Floresti, plin de iazuri cu apa cu dejectii umane. Mobilierul urban s-a degradat dupa abia un an – FOTO

Parcul Poligon din Floresti, cea mai mare comuna din tara, a ajuns intr-o stare proasta la doar un an de la inaugurare. Un cetatean din comuna a semnalat problema pe Facebook, intr-o postare detaliata, insotita de fotografii. El a aratat faptul ca pe terenul din parc este plin de apa cu dejectii, aparatele de joaca sunt stricate, mobilierul urban este in curs de defectare.

Redam integral textul cetateanului:

1. Pe terenul fostului Poligon (ulterior cedat Primariei Floresti) s-a format un lac cu apa menajera. Rigola pentru apa pluviala de pe strada Sub Cetate colecteaza toate scurgerile de la gurile de canal care refuleaza saptamanal si se devarsa in camp! Duhoarea este deja exasperanta si creste si riscul de imbolnavire. Situatia persista de luni de zile. Ma "bucur" ca se prezinta randare Sci-Fi cu scola bio, dar pe terenul Primariei avem iazuri formate cu apa menajera suprasaturata cu dijectii fiziologice.


2. Minitribuna din Parcul Poligon este "kids friendly" si iti poate trimite copilul direct la Urgenta, la fel si gresia de la intrarea la baie cand este umeda. Baia deobicei este luata cu asalt de copii, care apoi aluneca si dau cu capul de gresie.(?? va sugereaza ceva urmatorii termeni??...gresie antiderapanta, suprafata antiderapanta, benzi antiderapante )
Desi parcul este de un an de zile, lucrurile se degradeaza cam repede (nici nu indraznesc sa intreb de certificatul de calitate al lucrarii sau certificatul de garantie), oricum, in timp lucrurile se degradeaza, iar viteza de degradare este in functie de calitate, dar de aceea conform normativelor in vigoare sunt prevazute verificari tehnice periodice la locurile de joaca de catre personal specializat si autorizat (intretinere, revizie, reparatie). Cate procese verbale exista pentru verificarile tehnice periodice la locurile de joaca in Floresti ??? Ma "bucur" din nou, ca s-au montat casute pentru pasari in copaci in Parcul Poligon, iar calendarul pentru mentenanta tehnica a locurilor de joaca pare inexistent in tot Florestiul.


AȘA CĂ, INCOMPETENTII SA REPETE IN GURA MARE URMATOARELE!!!

ORDONANŢĂ nr.21 din 30 ianuarie 2002
privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale

Textul actului publicat în M.Of. nr. 86/1 feb. 2002

Art. 3. - Consiliile judeţene şi consiliile locale, precum şi primarii răspund de organizarea, conducerea, îndrumarea, coordonarea şi controlul întregii activităţi de gospodărire şi înfrumuseţare a localităţilor, de păstrarea ordinii şi curăţeniei în oraşele şi comunele ţării.

CAPITOLUL II
Obligaţiile şi răspunderile autorităţilor administraţiei publice

SECŢIUNEA a 2-a
Obligaţiile şi răspunderile consiliilor locale şi ale primarilor

Art. 8. - Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale ale sectoarelor acestuia, precum şi primarii au obligaţia să asigure:

a) măsurile necesare pentru protecţia sănătăţii publice, cu sprijinul şi sub supravegherea organelor de specialitate ale statului;

b) măsuri corespunzătoare pentru conservarea şi protecţia mediului;

c) prevenirea poluării accidentale a mediului sau a surselor şi cursurilor de apă, prin depozitarea necontrolată a deşeurilor de către agenţii economici sau de către cetăţeni;

d) realizarea unor sisteme moderne de colectare, depozitare, transport şi prelucrare a deşeurilor şi gunoaielor; amenajarea unor locuri speciale de depozitare în fiecare localitate;

e) respectarea prevederilor legale şi a documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism aprobate, precum şi a normelor privind executarea construcţiilor;

f) curăţenia străzilor, pieţelor şi a celorlalte locuri publice, îndepărtarea zăpezii, a gheţii de pe străzi şi trotuare, colectarea şi depozitarea reziduurilor menajere şi stradale, sortarea şi valorificarea resurselor materiale refolosibile;

g) repararea şi întreţinerea străzilor, a drumurilor comunale, podurilor, podeţelor, curăţarea şi amenajarea şanţurilor, modernizarea drumurilor existente şi realizarea unor drumuri comunale noi;

h) finalizarea construcţiilor începute;

i) întreţinerea în bună stare a construcţiilor existente, repararea şi zugrăvirea periodică a acestora;

j) organizarea de acţiuni pentru salubrizarea şi igienizarea localităţilor;

k) întreţinerea digurilor şi a malurilor, a cursurilor de apă, executarea lucrărilor de protecţie şi întreţinere a albiilor, efectuarea altor lucrări de protecţie contra inundaţiilor, asigurarea scurgerii apelor, asanarea terenurilor insalubre şi prevenirea poluării apelor;

l) repararea, întreţinerea şi modernizarea reţelei de distribuţie a apei;

m) canalizarea şi epurarea apelor uzate şi pluviale;

n) buna organizare şi funcţionare a transportului în comun, păstrarea curăţeniei şi aspectului corespunzător al vehiculelor, întărirea ordinii şi disciplinei;

o) respectarea strictă a normelor igienico-sanitare în pieţele agroalimentare, în târguri şi oboare;

p) amenajarea, potrivit planului urbanistic general, şi întreţinerea spaţiilor verzi, a parcurilor, grădinilor publice, a terenurilor de sport şi de joacă pentru copii, a celorlalte locuri publice de agrement;

r) păstrarea curăţeniei şi respectarea normelor igienicosanitare în cinematografe, teatre, săli de sport, stadioane şi în celelalte unităţi de cultură şi sport aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau în administrarea consiliului local;

s) păstrarea, conservarea, repararea şi restaurarea, în condiţiile legii, a monumentelor de pe teritoriul comunei sau oraşului.

Adauga comentariu